การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช)

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้รับการประสานจากสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลของราษฎรผู้ครอบครอง พร้อมทั้งจัดทำประชาคมราษฎรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

        ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและ คทช. ในวัน พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

การจัดที่ดินทำกินในชุมชน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์