การประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลแม่อูคอและท้องถิ่นอำเภอขุนยวม เข้าร่วมการประชุมสภาครั้งนี้ด้วย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม