กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต

นายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ พร้อมด้วย สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์