จัดซื้อรถยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

1รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

1รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562_0001

1รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562_0002

2รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

2รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562_0001

3รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

3รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562_0001

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562_0001

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562_0002

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562_0003

Categories: ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา