บริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ว่าการอำเภอขุนยวม ได้บริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต

Categories: ภาพกิจกรรม