ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาและบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่อูคอ

ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์