ประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มือถือเก่าทุกเครื่องมีมูลค่าเป็นหนังสือเป็นทวีคูณจากนามมีบุ๊คส์ ที่จะบริจาคได้อีกเท่าตัว

#ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ####

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์