ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์