วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายธารา ชมสมองเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์