วันเด็กแห่งชาติ 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กได้แสดงความสามารถและส่งเสริมทักษะของเด็ก โดยมีนายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ เป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงเรียนบ้านคำสุข ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

Categories: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม