เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม

Categories: ภาพกิจกรรม