เวทีข่วงฮอมผะญ๋าล้านนา สู่นวัตกรรมการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน โดย สสส.

อบต.แม่อูคอ เข้าร่วมเวทีข่วงฮอมผะญ๋าล้านนา สู่นวัตกรรมการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ อ.เมือง จ.เชียงราย

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด