โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอได้จัดโครงการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด