ประชุมผู้บริหาร ปลัด อปท.และหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายกธารา ชมสมองเลิศ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน อบต.แม่อูคอ ร่วมประชุมผู้บริหาร ปลัด อปท.และหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ โดยมีนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีในการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายต่าง ๆ และกิจกรรมร่วมของกระทรวงมหาดไทย และร่วมหารือแนวทางการทำงานของอำเภอขุนยวมต่อไป

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม