กองช่าง

นายทรงกลด อุ่นนุช
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 097-9201991

นายจันทรัก ธนานนท์ปรีชากุล
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 080-7637589

นายณัฐดนัย ทานศิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทร :