การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดการประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน โดยมี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด