การสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลแม่อูคอ

คณะกรรมการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่อูคอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 4-12 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โดยเร่งด่วนต่อไป

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด