การโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่ เมย. -มิย. 61

อบต.แม่อูคอ ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่ เมย. -มิย. 61เฉพาะกรณีผู้ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ตามแบบดร02 ส่วนที่1 ดังนี้

1. บัญชีพร้อมเพย์ จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 22 มิ.ย.61

2. บัญชีธนาคารทั่วไปจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 25 มิ.ย.61 เป็นต้นไป

ในส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบดร02ส่วนที่1 ณ อบต.แม่อูคอ โดยเร็ว นะคะ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์