กิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกในพื้นที่ตำบลแม่อูคอ ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกในพื้นที่ตำบลแม่อูคอ ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ บ้านปางตอง หมู่ที่ 3 ต. แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม