กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ โดยมีประชาชนตำบลแม่อูคอและตำบลแม่ยวมน้อยเข้าร่วมกิจกรรม

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด