กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้

    1. กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม
    2. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหนองป่าก่อ
    3. กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม