กีฬาประชาชน อบต.แม่อูคอคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.แม่อูคอคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านปางตอง ตำบลแม่อูคอ

 

Categories: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม