งานวันผู้สูงอายุและประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดงานวันผู้สูงอายุและประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนาหมู่ 4

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด