จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

27 ธ.ค.62 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่อูคอ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหม่บ้าน ตำบลแม่อูคอ ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางตลอดจนให้บริการ แก่ผู้เดินทางสัญจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด