ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดยนายกบุญส่ง เจริญเด่นสุริน และพนักงาน เข้ามอบสิ่งของยังชีพเพื่อให้การ
ช่วยเหลือเบี้องต้นแก่ นางวรรณา โพดู บ้านเลขที่ 66 หมู่ 1 ต. แม่อูคอ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา

Categories: ภาพกิจกรรม