ตามโครงการปลูกป่า บวชป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดยนายกบุญส่ง เจริญเด่นสุริน ร่วมกับเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)บ้านใหม่พัฒนา(บ้านปู่กู), เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่ามส.3 (ขุนยวม), คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนา ได้ร่วมกันปลูกป่า บวชป่า ตามโครงการปลูกป่า บวชป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ป่าชุมชน หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ต. แม่อูคอ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด