ติดตั้งป้ายระวังเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายระวังบนถนนสาย ขุนยวม – แม่แจ่ม บริเวณทางโค้งและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำนวน 3 จุด คือ

จุดที่่ 1 กม.ที่ 6

จุดที่ 2 กม.ที่ 8+800

จุดที่ 3 กม.ที่ 14+100

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลขุนยวม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์