ทำแนวกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 26562 องค์การบริการส่วนตำบลแม่อูคอร่วมกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานทุ่งบัวตอง, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์, กองร้อยทหารพรานที่ 3605, ประชาชนหมู่ 2,หมู่ 3 และหมู่ 5 ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อเฝ้าระวังและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ วนอุทยานทุ่งบัวตอง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม