ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ลงมติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ลงมติ) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,รายงานประชุมสภา