ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ดำเนินการจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์