พิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

Categories: ภาพกิจกรรม