มหกรรมสุขภาวะ อำเภอขุนยวม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ”การจัดการสุขภาพมหกรรมสุขภาวะ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” สนับสนุนโดย ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะตำบลเมืองปอน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด