ร่วมพิธีวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดย นายกบุญส่ง เจริญเด่นสุรินและคณะพนักงานฯ ร่วมพิธีวันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม

Categories: ภาพกิจกรรม