วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายธารา ชมสมองเลิศ นายกองค์บริการส่วนตำบลแม่อูคอ มอบหมายให้นายทรงกลด อุ่นนุช ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.แม่อูคอ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพนักงาน อบต.แม่อูคอ ต้อนรับคณะ นายประเสริฐ จิตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ลงทะเบียนบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์