วันที่ 17 มกราคม 2566 อบต.แม่อูคอ ได้ดำเนินการสนับสนุนและจัดทำถังขยะเปียกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน , หมู่ที่ 3 บ้านปางตอง และหมู่ที่ 6 บ้านแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม