วันที่ 18 มกราคม 2566 นายธารา ชมสมองเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกองค์การส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม