วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายธารา ชมสมองเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ประชุมจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อมอบหมายข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่และติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์