วันเสาร์ ที่14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ นำโดยนายธารา ชมสมองเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับเด็กในตำบลแม่อูคอและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความร่วมมือจะหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน แบะภาคประชาชน ในการจัดกรรมครั้งนี้เด็กๆได้รับความสนุกสนานและของรางวัลกลับอย่างมากมาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ในนามผู้จัดขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่มีส่วนทำให้งานครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปทางผู้จัดงานพร้อมรับคำแนะนำและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 🙏🏻

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม