วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กๆได้แสดงความรัก กตัญญูกตเวทิตาต่อแม่และผู้มีพระคุณ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตอง หมู่ 3 ต. แม่อูคอ

 

Categories: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม