ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่อูคอ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่อูคอ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน กิจกรรมมีดังนี้

  • เลี้ยงปลา
  • เลี้ยงไก่
  • ปลูกผักปลอดสารพิษ
  • ปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช
  • ปุ๋ยพืชสด
  • เรือนเพาะชำ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม