สำรวจและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 4, หมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลแม่อูคอ ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม