องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 16 17 กันยายน 2565 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นแม่น้ำแม่สะมาค ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์