อบต.สัญจร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดทำโครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับอำเภอยิ้มและหน่วยงานราชการในอำเภอขุนยวมเพื่อออกหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง หมู่ 5 ต. แม่อูคอ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 มกราคม 2563

Categories: ภาพกิจกรรม