อบต.แม่อูคอ ได้ติดธงแดง เตือนจุดเสี่ยง/จุดอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลแม่อูคอ (7 วัน อันตราย ช่วงสงกรานต์ ปี 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้ดำเนินการติดธงแดง เตือนจุดเสี่ยง/จุดอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (7 วัน อันตราย ช่วงสงกรานต์ ปี 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม