เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกร

รมการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์