เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ,ไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริการส่วนตำบลแม่อูคอร่วมกับโรงเรียนบ้านพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน “แยกก่อนทิ้ง” การรณรงค์งดใช้โฟมตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 รวมถึงการรณรงค์เรื่องไฟป่าและหมอกควัน.

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด