เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายธารา ชมสมองเลิศ นายก อบต.แม่อูคอ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน ณ บ้านหัวแม่สุริน ม.2 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในประเด็นการขับเคลื่อนงานพัฒนากลุ่มฯ ต่างๆในชุมชน และทำความเข้าใจกับชุมชนในการนำโครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบล

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม