แนะนำที่พัก หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านหัวแม่สุริน

หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านหัวแม่สุริน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่แนะนำให้ลองไปสัมผัส เพราะที่นี่นอกจากจะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาพักแรมแล้วยังมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตของชนเผ่าปะกาเกอญอ การทอผ้ากะเหรี่ยง และนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมด้านล่างของน้ำตกแม่สุรินได้รวมถึงการดูนกเงือก โดยที่นี่จะจัดไกด์ท้องถิ่นไว้คอยบริการ

สอบถามรายละเอียด คุณการุณ คำสวัสดิ์

โทร 062-9830571

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,สถานที่ท่องเที่ยว