โครงการขยะแลกไข่

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริการส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ขึ้นเพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ นำร่องโดยเจ้าหน้าที่ อบต. แม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด