โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ร่วมกับ อปท.และส่วนราชการอำเภอขุนยวม ได้ร่วมกันพัฒนาวนอุทยานทุ่งบัวตอง เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม